Logo mobitime

Vertrouwelijkheidsbeleid

De vennootschap Dui Global SA/NV, rue Jules Destrée 132 te 6040 Jumet, België (hierna ‘Dui Global’ en ‘wij’ genoemd) is de eigenaar van de gegevens die via haar website met de domeinnaam www.duiglobal.net alsook alle domeinnamen die de vennootschap heeft of zou ontwikkelen (hierna ‘de Website’ genoemd) worden verzameld. Zij heeft dit privacybeleid opgesteld als bewijs van het feit dat zij oog heeft voor de eerbied voor uw persoonlijke levenssfeer.

Dit privacybeleid bepaalt de manier waarop Dui Global uw gegevens gebruikt en beschermt wanneer u deze website gebruikt. We verbinden ons ertoe die gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring.Dui Global kan aan haar beleid bepaalde wijzigingen aanbrengen door deze pagina bij te werken. We nodigen u dan ook uit deze pagina regelmatig te raadplegen om u ervan te vergewissen dat u akkoord gaat met die wijzigingen.

Persoonsgegevens inzamelen

Op deze Website kan men u vragen een inschrijvingsformulier in te vullen indien u op de hoogte wilt blijven van onze producten en activiteiten, rekening houdend met uw persoonlijke behoeften en interesses. Op dat formulier moeten de gebruikers persoonlijke contactgegevens invullen: geslacht, naam, voornaam, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, functie, privaat of professioneel telefoonnummer, faxnummer.Voor elk veld geeft het systeem aan of het om verplichte of facultatieve gegevens gaat. De weigering om een verplicht veld in te vullen heeft als gevolg dat u niet kunt inschrijven voor een bepaalde dienst of dat u geen nieuwsbrief kunt aanvragen en ontvangen.

Door uw persoonsgegevens spontaan te bezorgen, verleent u aan Dui Global de toestemming om die gegevens te verwerken en te gebruiken voor de hierna beschreven doeleinden.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens via de website aan ons worden vertrouwelijk behandeld . Zij worden verzameld voor het enige doel van het verstrekken van u een betere service . Wij gebruiken dan ook uw gegevens op verzoeken om informatie over onze producten en activiteiten te beantwoorden en om u aanvullende informatie te sturen over ons nieuws en promoties . Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens , zoals uw e-mailadres of telefoonnummer alleen als we uw uitdrukkelijke toestemming en ondubbelzinnig te ontvangen.

Wij geven uw gegevens doorgeven aan andere derde partijen buiten de SA / NV Dui Global en we ze niet geven toegang tot uw gegevens, met uitzondering van de distributeurs het gebruik van uw gegevens in onze naam en onder onze supervisie.

Uw persoonsgegevens controleren

U geniet een recht van inzage en verbetering van de persoonsgegevens die wij bewaren in het kader van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen, moet u contact met ons opnemen op het adres privacy@duiglobal.com.Meent u dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn, gelieve dan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen op voornoemd adres. We verbinden ons ertoe alle gegevens te verbeteren die volgens u onjuist zijn.

gebruik van cookies

Cookies zijn getuigen van een verbinding met de website. Ze laten ons toe u als gebruiker te identificeren en uw voorkeuren (bv. taalkeuze) en andere gegevens in verband met uw bezoek aan onze website op te slaan. Die verborgen informatie wordt opgeslagen in een bestand op de harde schijf van uw computer.

Indien u daarmee akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en maakt het cookie het voor onze website mogelijk om zich aan uw behoeften en voorkeuren aan te passen. U kunt cookies aanvaarden of weigeren.Een cookie geeft ons zeker geen toegang tot uw computer of tot gelijk welke andere informatie die op u betrekking heeft, met uitzondering van de gegevens die u bereid bent aan ons te bezorgen. Weigert u cookies, dan kunt u geen gebruik maken van alle mogelijkheden die onze website u biedt.

Beveiliging

We hebben onze beste inspanningen geleverd om uw gegevens in alle veiligheid te verwerken. We hebben technische en beheerprocedures ontwikkeld om elke ongeoorloofde toegang en elk(e) verlies, vernietiging of diefstal te voorkomen alsook om een correct gebruik van uw gegevens te verzekeren.

Deze Website kan links naar andere websites, bijvoorbeeld van onze partners, bevatten. Dui Global kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de praktijken inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer noch voor de inhoud van die andere websites. We bevelen u dan ook aan om waakzaam te blijven en kennis te nemen van de privacyverklaring die van toepassing is op de betrokken websites.